Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.

Přidáváme nyní informace z webu Ministerstva zdravotnictví:

Platí, že se pacient může registrovat k očkování u svého praktického lékaře, nicméně většina praktických lékařů nemá žádné vakcíny. Pacienti, kteří chtějí být očkováni u svého praktika, musí počkat až na distribuci vakcín k praktikům.

Druhou možností je nechat se očkovat v očkovacím centru.

Pokud se tedy chronický pacient, mladší 70 let, chce přihlásit k očkování na očkovacím centru pomocí centrálního rezervačního systému:

 • Chronický pacient dostane od svého specialisty kód. Tento specialista je k očkování neregistruje. Úkolem specialisty je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet.
 • Praktický lékař žádné kódy tedy nedostává.
 • Pomocí kódu je chronicky nemocným pacientům zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to na adrese registrace.mzcr.cz.
 • Pacient se pak přihlásí přes Centrální registrační systém MZ, kde zaškrtne, že je „chronický pacient“ a zadá kód. Tento systém by v CRS měl být spuštěn 24.3.2021 a fungovat do 30.4.2021.
 • Při samotném očkování se pak prokážou lékařskou zprávou. Ta nemusí být nově vystavená, postačí ta z poslední návštěvy.

Komu byly kódy zaslány? Dle přehledu diagnóz/zdravotních stavů byl z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) sestaven seznam poskytovatelů poskytujících péči v níže uvedených oborech:

 • Alergologie a klinická imunologie
 • Endokrinologie a diabetologie
 • Gastroenterologie
 • Hematologie a transfuzní lékařství
 • Infekční lékařství
 • Intervenční kardiologie
 • Kardiologie
 • Klinická onkologie
 • Lékařská genetika
 • Nefrologie
 • Neurologie
 • Onkogynekologie
 • Onkourologie
 • Pneumologie a ftizeologie
 • Vnitřní lékařství

Bližší informace zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Kategorie: Nezařazené