Aktuální ceník  
Vstupní, pravidelná a výstupní prohlídka do zaměstnání 500
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro brigádu 300
Potvrzení zdravotní způsobilosti – práce ve výškách, práce v noci 600
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro sportovní činnosti a práci s dětmi 200
   
Řidičský průkaz – vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti pro nový řp 600
Řidičský průkaz – vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti nad 65 let 400
Řidičský průkaz – změna způsobilosti v řízení, rozšíření 400
   
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro svářečský průkaz 500
Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz – vystavení nového potvrzení 800
Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz – prodloužení potvrzení 600
   
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství – na dobu neurčitou 400
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství – na dobu určitou 300
Potvrzení přihlášky na SS, VŠ 200
Propustka a omluvenka do školy (bez vlastního formuláře) 100
PN (zpětné úpravy, vystavení náhradního hlášení při ztrátě, storno) 100
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 500
Administrativní úkony spojené s životním a úrazovým pojištěním 300
Administrativní úkony bez vyšetření pacienta 200
Aplikace očkovací látky u nepovinného či nehrazeného očkování + dohled po aplikaci 300
Jednorázové ošetření nepojištěného pacienta  800
Zpráva pro policii či soudy na vlastní žádost 300
Potvrzení pro rekvalifikační kurz  300
Žádost o umístění do domova důchodců, domu s pečovatel. službou 300
Jiné lékařské potvrzení od 200
   
Zdravotní výkony na vlastní žádost:  
Celkové předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze ZP (dle rozsahu požadovaných služeb) od 2500
Odběr krve na vlastní žádost ( + cena dle sazebníku smluvní laboratoře) od 200
Test na okultní krvácení ve stolici pod 50 let věku + na vlastní žádost 200
EKG vyšetření 300
CRP 150
Glykémie 100
Určení krevní skupiny 400