Aktuální ceník 
Vstupní, pravidelná a výstupní prohlídka do zaměstnání500
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro brigádu300
Potvrzení zdravotní způsobilosti – práce ve výškách, práce v noci600
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro sportovní činnosti a práci s dětmi200
  
Řidičský průkaz – vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti pro nový řp600
Řidičský průkaz – vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti nad 65 let400
Řidičský průkaz – změna způsobilosti v řízení, rozšíření400
  
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro svářečský průkaz500
Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz – vystavení nového potvrzení800
Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz – prodloužení potvrzení600
  
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství – na dobu neurčitou400
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství – na dobu určitou300
Potvrzení přihlášky na SS, VŠ200
Propustka a omluvenka do školy (bez vlastního formuláře)100
PN (zpětné úpravy, vystavení náhradního hlášení při ztrátě, storno)100
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost500
Administrativní úkony spojené s životním a úrazovým pojištěním300
Administrativní úkony bez vyšetření pacienta200
Aplikace očkovací látky u nepovinného či nehrazeného očkování + dohled po aplikaci200
Jednorázové ošetření nepojištěného pacienta 800
Zpráva pro policii či soudy na vlastní žádost300
Potvrzení pro rekvalifikační kurz 300
Žádost o umístění do domova důchodců, domu s pečovatel. službou300
Jiné lékařské potvrzeníod 200
  
Zdravotní výkony na vlastní žádost: 
Návrh na lázeňskou léčbu na žádost pacienta300
Celkové předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze ZP (dle rozsahu požadovaných služeb)od 2500
Odběr krve na vlastní žádost ( + cena dle sazebníku smluvní laboratoře)od 200
Test na okultní krvácení ve stolici pod 50 let věku + na vlastní žádost200
EKG vyšetření300
CRP150
Glykémie100
Určení krevní skupiny400