Aktuální ceník 
Vstupní, pravidelná a výstupní prohlídka do zaměstnání400
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro brigádu200
Potvrzení zdravotní způsobilosti – práce ve výškách, práce v noci500
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro sportovní činnosti a práci s dětmi200
  
Řidičský průkaz – vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti pro nový řp500
Řidičský průkaz – vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti nad 65 let400
Řidičský průkaz – změna způsobilosti v řízení, rozšíření400
  
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro svářečský průkaz400
Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz – vystavení nového potvrzení700
Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz – prodloužení potvrzení500
  
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství – na dobu neurčitou300
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství – na dobu určitou200
Potvrzení přihlášky na SS, VŠ150
Propustka a omluvenka do školy (bez vlastního formuláře)50
PN (zpětné úpravy, vystavení náhradního hlášení při ztrátě, storno)100
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost300
Administrativní úkony spojené s životním a úrazovým pojištěním250
Administrativní úkony bez vyšetření pacienta100
Aplikace očkovací látky u nepovinného či nehrazeného očkování + dohled po aplikaci150
Jednorázové ošetření nepojištěného pacienta 700
Zpráva pro policii či soudy na vlastní žádost250
Potvrzení pro rekvalifikační kurz 200
Žádost o umístění do domova důchodců, domu s pečovatel. službou250
Jiné lékařské potvrzeníod 200
  
Zdravotní výkony na vlastní žádost: 
Návrh na lázeňskou léčbu300
Celkové předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze ZP (dle rozsahu požadovaných služeb)od 2500
Odběr krve na vlastní žádost ( + cena dle sazebníku smluvní laboratoře)od 150
Test na okultní krvácení ve stolici pod 50 let věku + na vlastní žádost100
EKG vyšetření300
CRP100
Glykémie100
Určení krevní skupiny300