Vážení,

nové mimořádné opatření „stanovuje všem zaměstnavatelům zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden.“

Plně znění zde:

Povinnost se nevztahuje na osoby, které
a) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
c) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
d) podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

V případě, že budete mít pozitivní výsledek, ukládá MZ ČR povinnost „toto oznámit o výsledku testu poskytovatele
pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost.“

Pokud tedy budete chtít hlásit pozitivní antigenní test, nepřetěžujte, prosím, telefonní linku a sdělte pouze mailem, během dne se k mailům postupně dostáváme a řešíme.

Do mailu veškeré nacionále, číslo pojišťovny, telefonní číslo, adresa a IČO zaměstnavatele ! Bez tohoto nelze žádanky na PCR testování zadávat. Dále datum pozitivního antigenního testování a typ antigenního testu.

Záměrně volíme cestu emailem, neboť na sdělování všech těchto vstupních údajů přes telefon (včetně dohledávání IČO zaměstnavatele) prostě není čas.

Bohužel, toto opatření ještě více zablokuje náš provoz.

Děkujeme za spolupráci a trpělivost.

Kategorie: Nezařazené

Všechny pacienty s akutním respiračním infektem (rýma, kašel, teploty) žádáme, aby se do ordinace dostavovali vždy s respirátorem.
Buďte ohleduplní ke svému okolí a ostatním pacientům v čekárně. Děkujeme.